Koncesja turystyczna nr 3 z dnia 5.11.1999r. wydane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego

Żnin

Jest to piękne miasteczko, malowniczo położone nad rzeką Gąsawą. Prawa miejskie w formie lokacji na prawie magdeburskim Żnin otrzymał w 1263 roku. Z historią Żnina związanych jest wiele wybitnych postaci. Tutaj urodzili się bracia Jan i Jędrzej Śniadeccy, Eruzm Gliczer, Jakub ze Żnina, a w pobliskim Januszkowie przyszedł na świat Klemens Junicki. Miasto zamieszkuje około 13,5 tyś. mieszkańców.

Zabytki

  • gotycko-barokowy kościół pw. św. Floriana z pocz. XV w., zniszczony w czasie wojen szwedzkich w XVII w., odbudowany po pożarze w 1758 r., ze sklepieniami z lat 1792-1795, w latach 1910-1924 dobudowana wieża
  • gotycka wieża ratuszowa z XV w.
  • neogotycki kościół poewangelicki pw. NMP królowej Polski z 1909 r.
  • dawny magistrat z początku XX wieku
  • sufragania – dworek klasycystyczny z końca XVIII w. fundacji bpa Stefana Łubieńskiego
  • kościół wczesnogotycki pw. św. Marcina na przedmieściu Góra