Koncesja turystyczna nr 3 z dnia 5.11.1999r. wydane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego

Solanki

Szpital Uzdrowiskowy Energetyk

Uzdrowisko Solanki

Sanatorium Przy Tężni

Sanatorium Modrzew

Tężnie

Stawek w parku Solankowym