Koncesja turystyczna nr 3 z dnia 5.11.1999r. wydane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego

Osiedla

Os. Solno

Os. Nowe

Os. Toruńskie

Os. Rąbin

Os. Rąbin

Os. Piastowskie

Os. Sady