Koncesja turystyczna nr 3 z dnia 5.11.1999r. wydane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego

Kościelec Kujawski

Po raz pierwszy wzmiankowana jako Lapida Ecclesia (Kamienny Kościół) w 1311 roku. Wieś stanowiła część majątku Kościeleckich, którzy posiadali m.in. Dobre. Ród Kościeleckich znany był nie tylko na Kujawach. Obok mężczyzn znane są kobiety matki biskupów warmińskich: Pawła Legendorfa i Fabiana Luzjańskiego. Po Kościeleckich wieś była w posiadaniu Działyńskich, Łączyńskich i Ponińskich.

3 listopada 1422 roku król Władysław Warneńczyk nadaje prawo magdeburskie, potwierdzone 22 lipca 1512, ale nigdy nie doszło do utworzenia miasta. W 1488 utworzono tutaj kolegium złożone z 6 misjonarzy.

W przylegającym do Kościelca Rycerzewie urodził się prymas Polski Józef Glemp. Grób jego ojca, Kazimierza, znajduje się na kościeleckim cmentarzu.

We wsi znajduje się parafia św. Małgorzaty.

Zabytki

  • Kościół św. Małgorzaty, romański z przełomu XII i XIII w. W drugiej połowie XV w. prezbiterium nakryto sklepieniem gwiaździstym oraz przebudowano wieżę. Około 1559 do południowej ściany nawy dobudowano kaplicę grobową Kościeleckich, prawdopodobnie według projektu J.B. Quadro. W latach 1861-62 dokonano kolejnej przebudowy ? podwyższono w cegle mury prezbiterium, w nawie założono sklepienie w miejsce wcześniejszego stropu, a od północy symetrycznie dobudowano kaplicę Serca Jezusowego, wzorowaną na poprzedniej.
  • Zespół pałacowo-parkowy: klasycystyczny pałac z 1849 r., park z połowy XIX w.