Koncesja turystyczna nr 3 z dnia 5.11.1999r. wydane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego

Solanki

Szpital Uzdrowiskowy Energetyk
Uzdrowisko Solanki
Sanatorium Przy Tężni
Sanatorium Modrzew
Tężnie
Stawek w parku Solankowym