Koncesja turystyczna nr 3 z dnia 5.11.1999r. wydane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego

Osiedla

Os. Solno
Os. Nowe
Os. Toruńskie
Os. Rąbin
Os. Rąbin
Os. Piastowskie
Os. Sady